Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud
  • Persbericht:
    
   Kreileroord is in beweging!
    
   Afgelopen zomer zijn alle bewoners van Kreileroord gevraagd om mee te denken over wat zij belangrijk vinden in hun dorp. En of zij ook mee wilden denken en doen om het dorp nog mooier en aantrekkelijker om in te wonen te maken. Hiervoor hebben zij een enquête ingevuld.
   Men is bezig dit uit te werken.
   Volledig persbericht klik op de link!
  • De Dorpskrant komt december, huis aan huis, uit.
  • Onder het kopje Foto's zijn nieuwe foto's geplaatst.
   • Straten in Kreileroord
   • Overzicht foto's Kreileroord
  • Vergaderruimte in het MFC de Doorbraak
   • Dinsdagochtend tot 12.00u: Annewil Deutekom, schoolmaatschappelijk werkster via Incluzio;
   • Woensdagochtend tot 12.00u: Patricia Sikkes, diëtiste;
   • Vrijdagochtend tot 12.00u: Jolien Glas, Mensendiecktherapeute.
    De
    diëtiste en
    Mensendiecktherapeute zijn
    beschikbaar voor alle leerlingen van Het Creilerwoud maar op een later moment zijn zij ook beschikbaar voor de inwoners van Kreileroord.

  • Nieuwsbrief 002/2021 download
  • In het kader van het energie zuiniger maken van het MFC de Doorbraak is er op diverse locaties in het gebouw een aanpassing geweest. Er zijn nu meer lichtpunten die aangaan als men in de buurt komt. Mochten er problemen met deze aanpassingen zijn geef dit dan even door aan de Dorpsraad.
  • De pagina over de buurtbus Lijn 416 Kreileroord - Schagen is bijgewerkt
   De buurtbus zoekt nog steeds vrijwilligers, dus als u vrijwilliger wil zijn voor de buurtbus geef u op.
   Zonder de buurtbus is het voor alle mensen uit Kreileroord zonder eigenvervoer het zeer lastig om van en naar
   Kreileroord te komen. Dus geef u op als vrijwilliger voor de buurtbus.
  • Zodra het verslag van de Bewoners informatie van 27-09-2021 ontvangen is wordt dit hier geplaatst
  • Nieuwsbrief 001/2021 download
  • Bewoners informatie 27 september in het MFC de Doorbraak aanvang 20:00.
   Zaal open 19:30. geef u wel even op via Jaring Dam, Gerard van de Velde of via
   email aan secretaris@dorpsraadkreileroord.nl.
   Opgave mogelijk tot zondag 26-09-2021 ivm reservering ed.
  • Move't Kreileroord Het 7de toestel is geplaatst.

  • Move't Kreileroord Er is een pdf bestand wat u kunt downloaden waarin alle toestellen en oefeningen staan beschreven.
   Download dit bestand hier.
  • Behoeftepeiling Kreileroord Bewoners uit Kreileroord hebben  een uitnodiging ontvangen om mee te denken over hoe het dorp leefbaar te  houden. Het doel is te inventariseren wat inwoners vinden dat nodig is  in Kreileroord. Om te zorgen dat het dorp toekomstbestendig wordt voor  zowel jong als oud. Onderstaande enquête gaat over onderwerpen  als veiligheid, welzijn, wonen en voorzieningen. Heeft u een uitnodiging  ontvangen? Wilt u de enquête dan invullen om uw ideeën, voorstellen en  voorkeuren uit te spreken?

De Dorpsraad:
 • De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord.
 • De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners.
 • De Dorpsraad brengt per 4 weken de dorpskrant uit.
 • De Dorpsraad organiseert diverse mede activiteiten zoals kermis, bingo’s.
 • De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt.
 • De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is.
Terug naar de inhoud